Skensved Idrætsforening

Hovedgeneralforsamling, tirsdag den 12. marts 2024 kl. 19.00 i Klubhuset

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år til godkendelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
  På valg er:
  Formand – ønsker ikke genvalg
  Sekretær – ønsker ikke genvalg
  Revisor – ønsker ikke genvalg
  Kasserer udtræder af bestyrelsen uden for tur
 7. Eventuelt