Kære medlemmer.

Da denne sæson ser mere normal ud, ifølge Corona, er det vores håb, at vi lørdag d. 7. maj kan afholde senior klubmesterskab med efterfølgende afslutningsfest om aftenen.

Midt i marts måned vil der blive opsat tilmeldingssedler til begge arrangementer på opslagstavlen.

Men kryds allerede datoen af nu, så lørdagen ikke bruges til andet.

På bestyrelsens vegne

Peter