Der afholdes generalforsamling tirsdag den 29. marts kl. 18.00 i Skensvedhallen.

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning til godkendelse
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg

På valg er: Formand og sekretær

  1. Eventuelt