Der afholdes generalforsamling onsdag den 26. maj kl. 19.00 i Skensvedhallen.

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning til godkendelse
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg

På valg er: Kasserer  og revisor

  1. Eventuelt