I henhold til vedtægterne skal der senest 3 uger efter generalforsamling (12 marts) og med mindst 5 dages varsel indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling
Dette gør vi så hermed og indkalder jer alle til tirsdag den 9 april i cafeteriet kl 19-20
Eneste punkter på dagsordenen er at få valgt til bestyrelsen i det den bestyrelse der er der nu er en nød bestyrelse.
VI har arbejdet hårdt siden 12 marts og har fundet en kandidat til den sidste post så i må gerne møde op samt give jeres foreninger besked via jeres netværk
Vi håber på et positivt samarbejde med jer alle
På bestyrelsens vegne
Monika Eriksen