Bestyrelsen i Skensved Gymnastik Afdeling pr. marts 2024

Bestyrelsen i Skensved gymnastik afdeling består fast af 7 medlemmer som tæller en formand, næstformand, kasser og 4 alm medlemmer. Vi tager os af opgaver som halbooking, sæsontilmelding, sponsorater, arrangere arrangementer i forbindelse med jul, fastelavn og opvisning, diverse events, indkøb af redskaber og materialer, kontingentfastsættelse og andre ad hoc opgaver. Har du lyst til at være en del af en driftig bestyrelse, så mød op til vores generalforsamling i marts måned.

Formand:
Tina Meyerdierks
Ringmarken 20
4623 Lille Skensved
E-mail: tina.meyerdierks@gmail.com
Mails besvares hurtigst muligt.
Træffes hverdage ml 16-20
på tlf. 60 88 93 61
Louise EnnaNæstformand:
Louise Omann Enna
E-mail: enna.gym@gmail.com
Billede manglerKasserer:

Maria Elisabeth Jacobsen

Medlem:
Anja Lemming
E-mail: anj89@live.dk
Billede manglerMedlem:
Tina Woller
Billede manglerMedlem:
Randi Lidsmoes

Billede manglerMedlem:
Pernille Lynggaard Hansen