Ordinær Generalforsamling 2017

Kære alle medlemmer.

Der afholdes ordinær generalforsamling, tirsdag d. 21. februar 2017 kl. 19:00 i selskabslokalet.

Evt. forslag til bestyrelsen, skal være indleveret til formanden, inden d. 14. februar 2017.

Dagsorden:

1.    Valg af stemmetæller.

2.    Valg af dirigent.

3.    Formandens beretning til godkendelse.

4.    Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

5.    Indkomne forslag.

6.    Valg af bestyrelse.

På valg er:

Peter               modtager genvalg

Henrik             modtager genvalg

7.    Valg af suppleanter.

På valg er:

Mark

Helge

8.    Eventuelt.

Bestyrelsen arbejder på, at på generalforsamlingen, at kunne fremvise klubbens nye spille tøj fra RSL og samtidig kunne prøve størrelser og derefter bestille det tøj man ønsker. Så derfor vil vi opfordre alle medlemmer til at møde op på generalforsamlingen.

Når alt er på plads, vil der på opslagstavlen komme et opslag, med priser.

Vel mødt.

På bestyrelsens vegne.