Mandag den 20. marts blev der på Højelse skole i aulaen holdt generalforsamling i bordtennisafdelingen. Bestyrelsen, flere af afdelingens spillere samt Erling Larsen deltog.

Turnerings- og stævnedeltagelse, skolebordtennis, Cafeteria i Skensvedhallen, Rishøjhallens Loppemarked samt ungdomsbordtennis blev omtalt og afdelingens regnskab fremlagt.

På valg var Brian Ganzhorn, der modtog genvalg.

Den nye bestyrelse: Brian Ganzhorn (formand og turneringsleder), Gunde Jensen (næstformand og afdelingens repræsentant i SIFs hovedbestyrelse), Jørn Mogensen (kasserer), Roald Ganzhorn (materialeansvarlig), Harry Laursen (medlem).

Andre: Nich Clegg (afdelingens repræsentant i cafeteria-udvalget).

Et udførligt referat fra generalforsamlingen kan rekvireres hos kasserer Jørn Mogensen (joern.mogensen@mail.tele.dk).

Generalforsamling