Bestyrelse
Formand: Martin Kristiansen
e-mail: martin@skensvedfitness.dk

Kasser: Thomas Frandsen
e-mail: thomas@skensvedfitness.dk

Instruktøransvarlig: Vibeke Padkjaer
e-mail: vibeke@skensvedfitness.dk

Teknik ansvarlig (hjemmeside – Klubmodul – maskiner) Søren Dalsgaard
e-mail: søren@skensvedfitness.dk

Sponsoransvarlig: Finn Jørgensen
e-mail: finn@skensvedfitness.dk