HOVEDGENRALFORSAMLING I KLUBHUSET

Generalforsamling i hovedforeningen afholdes hvert år i marts.

Indkaldelsen vil blive annonceret her på siden ca. 3 uger før afholdelse.