Generalforsamling og kasserer-skifte

Jens Jørn Kristoffersen, bedre kendt som Jenner, havde inden generalforsamlingen den 9. maj meddelt, at han ville stoppe som kasserer og udtræde af bordtennisbestyrelsen. Jenner har været kasserer i bordtennisafdelingen i omkring 40 år. Udover jobbet som kasserer har Jenner haft mange andre opgaver; som turneringsleder, holdleder, mm, og også selv været aktiv spiller. I sin tid (firserne) var Jenner drivkraften bag det årlige propagandastævne, eller nærmere bordtennis-bystævne, hvor flere ikke-medlemmer af Skensveds borgere dystede på Højelse skole. I marts 1983 var deltagerantallet således 44. I firserne var medlemstallet i bordtennisafdelingen også af en pæn størrelse, 30-40 medlemmer. Kort sagt: Jenner har gennem årene været en af de bærende kræfter for bordtennis i Skensved, og bordtennisafdelingen er Jenner stor tak skyldig. Som kasserer afløses Jenner af Jørn Mogensen.

Ekstra lys i Skensvedhallen. I 2014 fik bordtennisafdelingen spilletid i hallen; men det viste sig at lysstyrken ikke opfyldte DBTU’s krav (aftentimerne). Rishøj Idrætscenter financierer nu den nødvendige lysstyrke og alle afdelingens seniorhold spiller deres hjemmekampe i hallen i den kommende sæson 2016/2017.

Rishøjhallens Loppemarked og Danmark Dejligst i Skensved: Stor opbakning fra afdelingens medlemmer.

Den nye bestyrelse. Brian Ganzhorn (formand), Gunde Jensen (næstformand), Jørn Mogensen (kasserer), Harry Laursen (medlem), Roald Ganzhorn (medlem).

Andre. Nich Clegg (Cafeteria Udvalg), homas Ensbye(holdleder, serie 3).

Et udførligt referat fra generalforsamlingen kan rekvireres hos formanden.

Jens Jørn Kristoffersen (Jenner) i samtale med førsteholdsspiller Anders Jensen ved Bordtennisafdelingens 40 års jubilæum i 2014.